dissabte, 4 de febrer de 2012

DOS PAQUETS DE GALETES


L´enunciat d´aquest problema, que m´ha arribat a les mans i que ha format part d´una prova d´avaluació per a  alumnes de primer de primària, ens ha de fer rumiar a mestres i professors sobre la necessitat d´identificar  les habilitats cognitivo-lingüístiques necessàries per a la comprensió  de textos propis de les matemàtiques, abans de posar-nos a redactar enunciats:Si un paquet de galetes té set vitamines, quantes vitamines  tenen dos paquets de galetes ?  
 
  La resposta que es considerava correcta era : 
14 VITAMINES. 
Segons Vygotsky, existeix una estreta relació entre l´ús del llenguatge  com instrument cultural i el seu ús com a instrument psicològic per organitzar el nostre propi pensament, generant una comprensió que després interioritzarem en forma de coneixement  i aptituts individuals.

Al fil del plantejament cognoscitiu  sobre la representació mental a través  del llenguatge,
el Decret 143/2007, de 26 de juny, recull el principi Vigotskyà i diu:
"Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un conjunt de sabers d’un gran valor cultural, el coneixement dels quals ha d’ajudar les persones a raonar, de manera crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual”.

1 comentari:

Maria Soler ha dit...

Quis custodiat ipsos custodes? Qui vigila aquests vigilants? Qui ha escrit aquest problema? Sap què són, les vitamines? Sap el que és un infant de primer?