dijous, 11 de novembre de 2010

SARA, NO HO HAS SOMIAT!!

Maragall da marcha atrás y autorizará la jornada intensiva en junio en las escuelas

Los maestros ganan el pulso tras boicotear las colonias de miles de alumnos
"El departamento del consejero Ernest Maragall afirmo ayer que la autorización de la jornada intensiva tiene sentido ahora con los decretos de autonomía y de dirección de centros escolares aprobados recientemente, que dan a las escuelas más potestad para organizarse. Para desbloquear el asunto, Educación anunció que "ha dado instrucciones a los directores de los servicios territoriales para que gestionen con las direcciones de los centros educativos la organización de la jornada en el mes de junio". Educación recalca que los directores son "los profesionales en los que recae la toma de decisiones sobre el funcionamiento global del centro y la rendición de cuentas a la sociedad".
El País. 11/11/2010

´Ni els mestres han guanyat el pols , ni els decrets de direccions i d´autonomia tenen res a veure amb aquesta nova decisió: l´aprovació de la jornada intensiva ja era competència de  Consell Escolar  abans de la LEC,amb el posterior  vistiplau de la Direcció territorial . No serà que a falta  de propostes clares i coherents han de copiar les de CIU? La  Sra Irene Rigau ha dit i repetit que en cas de formar govern a partir del 28-N ,  retornarà la jornada intensiva a aquells centres que la sol.licitin .
Ai,  Maragall ! quina serà la propera? ara també suprimirà la setmana blanca,  i ens retornarà el dia 7 de gener? aquestes coses s´han de pensar abans de crear aquest malestar tan innecessari  entre pares i mestres i abocar a la crisi a les cases de colònies i sectors d´oci.
I ara ? doncs ara direm el mateix que diu CIU a veure si remontem i al.leguem que són els nous decrets els que donen sentit a aquest canvi de criteri .
És d´esperar que els representants del sector famílies en Consell Escolar autoritzin la jornada intensiva  només si els mestres es comprometen a fer colònies.
Caldria un pacte que reguli aquest tema, per evitar que torni a passar una cosa així.
Carme Rider

MIREU EL VIDEO ON L´HONORABLE CONSELLER ARGUMENTA D´UNA MANERA CONTUNDENT ELS MOTIUS PELS QUALS  LA JORNADA INTENSIVA HA DE TENIR UN CRITERI UNIFICAT DE TERRITORI I MAI HA DE QUEDAR SUBJECTA A DECISIONS INDIVIDUALS DE  CADA CENTRE.  ARA  RESULTA QUE JA POT SER DECISIÓ PARTICULAR DE CADA CONSELL ESCOLAR.  SENSE COMENTARIS.
Carme Rider