dimarts, 17 de setembre de 2013

A PROPÒSIT DEL PLA D´IMPULS A LA LECTURA


Per tots és conegut el PLA D´IMPULS A LA LECTURA que en el marc de l´objectiu de la millora dels resultats escolars  està impulsant el Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 


Mai no he posat en dubte la necessitat de  crear generacions de bons lectors que sàpiguen gaudir d´una bona lectura i que llegeixin per aprendre, doncs resulta evident que la lectura és un instrument  fonamental en el procés de coneixement i de maduració personal dels nostres infants i també dels adults.  
El primer problema  apareix quan les directrius del pla condueixen a convertir una bona sessió de lectura en sessions sistematitzades dedicades al desenvolupament  del tractament de textos.
La solució a la manca d´hàbit lector dels nostres alumnes- i de la societat en general- no és tècnica, però sembla que la funció de mestres i professors en aquest assumpte és ocupar l´estona omplint graelles d´observació amb d´ítems estandaritzats, per comptes d´observar els alumnes per a conèixer-los i submergir-se en la lectura que després els hauran de recomanar. El segon problema arriba quan s´estableix una jerarquia entre les tres potes que constitueixen  aquest pla lector, tot dient que el primer és aprendre a llegir, el segon és llegir per aprendre i el darrer és llegir per gaudir. 
Considero que no es pot establir cap mena de jerarquia entre aquests tres processos, doncs cada un d´ells porta implícit els altres dos i tots tres es retroalimenten de manera mútua.
Llegint s´aprèn a conèixer el món i al mateix temps, es desenvolupen estratègies lectores que ens ajudaran  a adquirir més coneixements. Però insisteixo en que són només les bones lectures les que deixen  empremta, desperten aficions i interessos,  ajuden a desenvolupar la sensibilitat i la creativitat….i ens ajuden a entendre als altres des de la nostra particularitat .


 És per això  que els bons lectors acostumen a ser bons estudiants…  perquè  les bones lectures els han despertat el gust per aprendre! 


No anirem enlloc si tecnifiquem tant un procés que té un gran component emocional. 
La creació d´un “triangle  amorós“ entre l´adult, l´infant i el llibre , no necessita tants assessors ni grans instal.lacions;  només vol  mestres i professors enamorats de la lectura que sàpiguen trobar el moment, el lloc i el llibre adequat per transmetre aquesta passió als seus alumnes.