divendres, 18 de maig de 2012

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA 5a Edició del seminari Primavera Pedagògica.


La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca  la cinquena edició del seminari de la Primavera Pedagògica  previst  per als dies 31 de maig i 1 de juny. En aquest context,  joves pedagogs i pedagogues que es troben en els deu primers anys d'exercici professional, són convidats a presentar breument els seus estudis, recerques i projectes. S'estableix un diàleg amb altres pedagogs de llarg recorregut professional que actuen com a crítics constructius i sorgeix un debat acadèmic enriquidor, tant per als participants, com per als assistents. Les ponències presentades són publicades a la Revista Catalana de Pedagogia  amb objectiu de donar a conèixer algunes de les línies d'investigació, iniciatives i intervencions pedagògiques que s'estan duent a terme i per a les quals cal trobar un espai de projecció acadèmica
Sovint, les  intervencions dels assistents complementen les propostes dels ponents  i contribueixen al seu enriquiment. Es tracta, doncs, d'una trobada professional i científica d'intercanvi generacional on tots som ponents o responents. Tots podem contribuir a l´enfortiment de la pedagogia d´aquest país. És per això que us animem a participar-hi.

diumenge, 13 de maig de 2012

EDUCACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA PER ALS MÉS PETITS

Arran de la crisi financera  i amb l´objectiu de formar a les noves generacions per tal de no  concórrer en els mateixos errors que la generació anterior,  Barrio Sésamo  presenta, en col.laboració  amb el PNC Bank, una iniciativa que porta per nom  " Para ti, para mi, para luego "  i que consisteix en una sèrie de vídeos, material didàctic ,  guies per als educadors i guies per als pares . Aquests materials, que es troben online a http://www.sesamestreet.org/parents/topicsandactivities/toolkits/save  en  castellà  i en anglès,  pretenen ser una eina de transmissió de valors de consum responsable: des de la funció  dels diners  a la manera de gastar-los, estalviar-los  i compartir-los.

 Cal donar als nostres infants aquesta formació? potser més que aquest tipus de formació, el que necessiten els nens és un model adult que tingui interioritzat valors de solidaritat i no pretengui viure per sobre de les seves possibilitats , pensant que es pot generar riquesa sense produir i sense treballar. Penso, que en comptes d´anar afegint més coses a un currículum que encara no tenim resolt, hauríem d´anar pensant que som els adults qui tenim la responsabilitat d´ incorporar aquests valors, i la transmissió vindrà tot seguit.Article al NYT sobre aquesta iniciativa