diumenge, 13 de maig de 2012

EDUCACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA PER ALS MÉS PETITS

Arran de la crisi financera  i amb l´objectiu de formar a les noves generacions per tal de no  concórrer en els mateixos errors que la generació anterior,  Barrio Sésamo  presenta, en col.laboració  amb el PNC Bank, una iniciativa que porta per nom  " Para ti, para mi, para luego "  i que consisteix en una sèrie de vídeos, material didàctic ,  guies per als educadors i guies per als pares . Aquests materials, que es troben online a http://www.sesamestreet.org/parents/topicsandactivities/toolkits/save  en  castellà  i en anglès,  pretenen ser una eina de transmissió de valors de consum responsable: des de la funció  dels diners  a la manera de gastar-los, estalviar-los  i compartir-los.

 Cal donar als nostres infants aquesta formació? potser més que aquest tipus de formació, el que necessiten els nens és un model adult que tingui interioritzat valors de solidaritat i no pretengui viure per sobre de les seves possibilitats , pensant que es pot generar riquesa sense produir i sense treballar. Penso, que en comptes d´anar afegint més coses a un currículum que encara no tenim resolt, hauríem d´anar pensant que som els adults qui tenim la responsabilitat d´ incorporar aquests valors, i la transmissió vindrà tot seguit.Article al NYT sobre aquesta iniciativa