dissabte, 8 de desembre de 2012

EL SENTIT DEL BATXILLERAT


  La proposta de millora del batxillerat anunciada pel  govern d´Espanya, a part de coincidir amb una època on no es pot augmentar  la despesa econòmica, de moment només  planteja problemes de caràcter logístic  ( que si  3 cursos absorbint el 4t curs de l’ESO per als alumnes que hi accedeixin, que si els exàmens de revàlida, que si com incorporem aquest canvi en els col.legis que no imparteixen batxillerat... )
 Però , a banda de qüestions logístiques i organitzatives,  quin és el sentit  real del batxillerat ? per a què serveix? què han d´aprendre els joves durant aquesta etapa educativa i , en base a això, com s´hauria d´integrar aquesta etapa dins del conjunt del sistema?

La millora només pot venir d´una anàlisi del seu contingut . El batxillerat no es pot entendre només com un tràmit acadèmic que condueix  cap a la universitat, sinó que ha de servir  per elevar el nivell cultural del país, donar una cultura àmplia al nombre màxim de ciutadans  i  afavorir la màxima llibertat de pensament, creació i participació social .

Com molt bé diu el Dr Joan Manuel del Pozo, el nivell cultural d´un país és el nivell que ofereix el seu batxillerat. Així mateix,  assevera que  el nivell cultural  que tingui un metge, un advocat  o un arquitecte no l´haurà adquirit en la etapa universitària , sinó durant el batxillerat. 
 I té raó, perquè la funció de la universitat no és la contribució a un nivell cultural que ha d´arribar al màxim de ciutadans, sinó  l´especialització professional que té un caràcter molt més específic i selectiu.
Evidentment, els individus- uns més que altres, tot s´ha de dir - seguim desenvolupant cultura, competències i coneixements  durant tota la nostra vida, però aquesta  capacitat  de seguir aprenent i el gust i les ganes de fer-ho, s´adquireix - o s´hauria d´adquirir- en el Batxillerat. 

Ningú no podrà  formar-se com a professional ( universitat )  si abans no s´ha format com a ciutadà
 ( batxillerat ) .


Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya


 Al fil d´aquest assumpte ,el proppassat  28 de setembre  va tenir lloc un seminari acadèmic a la seu  de l´Institut d´Estudis Catalans on professionals  i estudiosos representants  d´aquesta institució i del  Col·legi  Oficial de Doctors i Llicenciats., es van reunir per identificar les característiques que ha de tenir un batxillerat  que integri sense contradicció, les perspectives cultural, professional i pedagògica.  

 Els diferents experts  van presentar  propostes agrupades en quatre àmbits: 

-Valor social, econòmic i cultural dels estudis de batxillerat.  
 -Els continguts i àrees: coneixement i pensament.
- Competències d’avui: la nova enciclopèdia digital, lectura i expressió textualitzada d’imatges i relats icònics.
- Noves formes organitzatives: formats didàctics; horaris, calendari i recerca, tècniques i aprenentatge servei; dispositius tecnològics d’informació.

Les dues coordenades que van guiar  les diferents aportacions, van ser :
-Que els joves assoleixin una cultura completa i àmplia.
-Que ho facin motivats pel gust d´aprendre i de descobrir.

El document resultant d´aquesta  acció conjunta de la Societat Catalana de Pedagogia (Secció de Filosofia i Ciències Socials)-IEC i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, s´ha tramès  al “Ministerio de Educación Cultura y Deporte” que és qui avui emprèn la iniciativa de modificar l’actual batxillerat i també al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a qui correspon regular els estudis catalans. S´actua amb la intenció  que el document tingui algun efecte en els òrgans de decisió política aportant  la màxima iniciativa de contingut ja que aquest no vindrà donat per l’estructura del sistema  escolar.

 Descarregueu el document en format PDF  

La presentació del document “El  Batxillerat, va tenir lloc el proppassat 24 d´octubre a la seu de l´Institut d´Estudis Catalans i va anar acompanyada de la magistral  LIiçó inaugural a càrrec del Dr. Joan Manuel del Pozo, professor de la Universitat de Girona, amb el títol : 
 "Batxillerat, sentit i valors" .

VÍDEO DE LA SESSIÓ