dissabte, 26 de desembre de 2009

IMPLICACIONS EDUCATIVES DE LA TEORIA DE LES INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Els mestres sempre utilitzem un estil d´ensenyament  basat en les intel.ligències que tenim més reforçades. Alguns eviten fer dibuixos perquè la seva experiència espaial no està molt reforçada, altres procuren no cantar perquè no és el seu punt fort i , provablement , el/a mestre/a que no ha pogut desenvolupar la seva intel.ligència intrapersonal, evita estimular als nens/es per tal que exterioritzin les seves emocions i sentiments.

Convé reflexionar sobre tots els elements educatius que facilitem a l´aula per garantitzar que els nens i nenes participin en un aprenentatge totalment actiu i disposar el màxim de  varietat de situacions per tal que cadascú desenvolupi el seu propi estil d´aprenentatge.

Hem d´anar incorporant models d´educació flexibles on les úniques regles siguin un ventall obert d´estratègies didàctiques per afrontar qualsevol contingut o objectiu, desenvolupant, al menys,set formes d´aprenentatge.

*Cap conjunt d´estratègies serà el millor per a tot el grup en tot moment.
 *Una estratègia determinada tindrà més èxit amb un  grup que amb un altre.