dilluns, 10 d’octubre de 2011

VIDEOTECA IEC

 VÍDEO JORNADA INAUGURAL  curs 2011-2012
 Societat Catalana de Pedagogia

 "Considerant que moltes, la majoria de les escoles de Catalunya i aquelles que poden dels altres països de parla catalana (sigui valencià o balear), apliquen la immersió lingüística com a mètode per fer possible la incorporació dels alumnes d’altra llengua que la catalana al model educatiu català en llengua i continguts, la SCP estima en la immersió lingüística un procediment per ensenyar una llengua viva present a la societat a la qual no poden tenir accés determinats grups socials. De manera que a l’escola se’ls posa en contacte intens i precoç amb aquesta llengua, la catalana, que per a ells és la segona apresa. La intenció és que aquesta llengua s’equipari en coneixement i ús a la seva pròpia familiar."
"En conclusió, la SCP amb independència de les opcions polítiques i de les interpretacions jurídiques que periòdicament han estat presents en el debat públic afirma que el model d’escola catalana i l’ensenyament de llengües que practica garanteix l’aprenentatge de les llengües oficials a tots els joves ciutadans de Catalunya, potencia la competència per a l’aprenentatge  de llengües estrangeres i alhora promou el màxim desenvolupament personal i social. Per les mateixes raons, la SCP expressa el seu suport als models lingüístics equivalents que propugna la comunitat educativa als altres països de llengua catalana. " 
Fragments extrets del document de les bases  científiques, socials i històriques  que fonamenten un ensenyament en català per a tots els infants de Catalunya. Aquest document  va ser  presentat  a consulta durant la jornada inaugural  i serà la base del document definitiu, que serà publicat i difós properament.

Ramon Bassa i Diego Gómez van palesar la greu situació que està patint la llengua catalana a les escoles valencianes i  a les de les illes Balears