divendres, 10 de maig de 2013

5ª edició de les proves de Competències Bàsiques per a l´alumnat de 6è de primària a Catalunya


7 i 8 de maig de 2013

 

Enguany, un canvi d´orientació :  disseny més competencial  i amb major nivell d´exigència

Afirmar que  l´arribada  de les proves PISA de l'OCDE – i amb elles, la introducció de l´avaluació per competències bàsiques- ha condicionat bona part dels  currículums i les metodologies dels centres, no  és res nou.
En la seva justa mesura, no se n´ha d´extreure una lectura del tot negativa, doncs són molts els centres que, condicionats pels resultats d´aquestes proves, han renovat les seves maneres de fer i han fet salts qualitattius.
Personalment, sempre he defensat que el sistema educatiu ha de tenir mecanismes d´avaluació que permetin prendre la temperatura i que ajudin a reajustar-lo en detectar els punts febles i les necessitats de millora. Ara bé, els resultats han de ser un element a tenir en compte, però no l´únic. L´avaluació és necessària i positiva sempre que quedi emmarcada en el lloc que li correspon i sigui una eina de diagnosi real, interna de cada centre i coherent amb el principi inclusiu de l´escola pública.

Malauradament, l´eina es perverteix quan es converteix en un recurs de rendibilitat política que permet centrar el discurs d´alguns consellers  que mai no han tingut discurs pedagògic, però també d´altres que el tenien però l´han perdut i ara ja només saben parlar d´excel.lència, equitat, indicadors, mitjanes, nivells d´impacte, resultats i pressupostos.

Els mitjans de comunicació  també s´hi afegeixen i  se´n fan ressò, parlant sense matisos, de dades que s´han d´analitzar amb molta prudència. Comparar  centres de diverses tipologies  és massa arriscat, doncs no explica la part  més complexa de la realitat educativa. Hi ha una sèrie de variables, que ben analitzades, poden proporcionar elements per a la reflexió dels professionals dins dels centres educatius i, al mateix temps, poden ajudar a l´administració educativa  a prendre mesures que augmentin la qualitat i l´exelència de l´educació a Catalunya.  Però aquesta simplificació sobre resultats per sobre o per sota de la mitjana, només contribueix a donar llum a informacions poc realistes i lectures interessades.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Thаnκ you also for taking time to lеaνe an еvaluatiοn,
it really does hеlp οther peοрle for making
theiг e-cig gettіng decіsiοn'! Glad to find out you identified a product that helped you!

my page - www.planetside2deutsch.com